Trung tâm IQ Kinh Bắc


Trung tam IQ Bac Ninh - CAMERA SAO MAI
Trung tam IQ Bac Ninh - CAMERA SAO MAI
Buoi thi tai Trung tam IQ Kinh Bac - Bac Ninh
Buoi thi tai Trung tam IQ Kinh Bac - Bac Ninh
Gio tan hoc tai Trung tam IQ Kinh Bac - Bac Ninh
Gio tan hoc tai Trung tam IQ Kinh Bac - Bac Ninh

Thi Rung Chuông Vàng tại Mầm non Hà Thành P1
Thi Rung Chuông Vàng tại Mầm non Hà Thành P1
Thi Rung Chuông Vàng tại Mầm non Hà Thành P2
Thi Rung Chuông Vàng tại Mầm non Hà Thành P2
Buổi thi hết cấp độ tại Trung tâm Bàn tính IQ Bắc Ninh
Buổi thi hết cấp độ tại Trung tâm Bàn tính IQ Bắc Ninh

Thi hết cấp độ tại Trung tâm
Thi hết cấp độ tại Trung tâm
Thi hết cấp độ tại TT
Thi hết cấp độ tại TT
Học sinh 5 tuổi Mầm non Hà Thành
Học sinh 5 tuổi Mầm non Hà Thành

rung chuông vàng MN Sao Mai
rung chuông vàng MN Sao Mai
Rung chuông vàng MN Sao Mai
Rung chuông vàng MN Sao Mai
Ca lop xung phong voi tro choi the so thong minh
Ca lop xung phong voi tro choi the so thong minh

Hoc sinh 6 tuổi tính tư duy
Hoc sinh 6 tuổi tính tư duy
hoc sinh lớp IQ1 sau 6 buổi học
hoc sinh lớp IQ1 sau 6 buổi học
Học sinh tập chung 20 câu nghe tính Lớp KIQ3
Học sinh tập chung 20 câu nghe tính Lớp KIQ3

Hoc sinh tieu hoc Ninh Xa tính tư duy
Hoc sinh tieu hoc Ninh Xa tính tư duy
HS 5 tuoi Quynh Chi + Thảo Hương
HS 5 tuoi Quynh Chi + Thảo Hương
HS Mầm non Hà Thành thi rung chuông vàng
HS Mầm non Hà Thành thi rung chuông vàng

Lan Hương Thao Hương Tieu hoc Ninh Xa
Lan Hương Thao Hương Tieu hoc Ninh Xa
rung chuong vang nhí MN Hà Thành
rung chuong vang nhí MN Hà Thành
Thuy Linh  Thanh Lam, Bao Anh
Thuy Linh Thanh Lam, Bao Anh

ruong chuông vang MamNon Phương Anh Phan 2
ruong chuông vang MamNon Phương Anh Phan 2
37s hoc sinh Ninh Xá thực hiện 4 phép tính
37s hoc sinh Ninh Xá thực hiện 4 phép tính
vieo rung chuong vang Mam non Phương Anh P1
vieo rung chuong vang Mam non Phương Anh P1

Trung tâm IQ Kinh Bắc niềm vui chiến thắng
Trung tâm IQ Kinh Bắc niềm vui chiến thắng
Học sinh IQ Kinh Bắc nhận phần thưởng
Học sinh IQ Kinh Bắc nhận phần thưởng
Học sinh TT IQ Kinh Bắc nhận phần thưởng
Học sinh TT IQ Kinh Bắc nhận phần thưởng

Học sinh trung tam IQ Kinh Bắc tham gia thi hoc sinh giỏi Quốc gia 2013
Học sinh trung tam IQ Kinh Bắc tham gia thi hoc sinh giỏi Quốc gia 2013
Hoc sinh TT IQ Kinh Bắc tham gia  phần thi nghe tính cấp độ IQ1
Hoc sinh TT IQ Kinh Bắc tham gia phần thi nghe tính cấp độ IQ1
 

Additional information